“Hatinggabi:” Kuwentong Kislap ni Abdon Balde Jr.

"Kalbo ang gubat at tigang ang lupa. Ang mabatong daan ay palaging natatabunan ng gumuguhong dalisdis."