Balay sa Bîbîan kang Lake Lenhovda ni John Iremil E. Teodoro

"Kang ginpamëtang ni Margarita ang mga irimnën kag karan-ën sa lamesa, mas nangin Jane Austen rën gid ang eksena: gamay nga termos nga may disenyo kang peras nga buta kang maisëg nga kape, darwa ka bandehado nga metal nga nahapinan kang napkin nga may mga rosas kag buta kang tatlo ka klase kang cake kag cookies, kag gamay nga pilak nga sërëdlan kang sugar cubes kag gamay nga porselana nga pitsel nga may sëlëd nga fresh milk hay naghambal si Mimi nga nagagamit ako kang gatas kag kalamay sa akën kape. Black coffee abí ang uso sa Sweden. Sangka pitsel nga flower saft tana ang para kay Juliet."

Mga Bulak sa Binit-karsada ni John Iremil E. Teodoro

RËGYA sa Sweden nagakaranta ang mga bulak sa binit-karsada. “Maan, Kuya mga hilamon ria!” hambal ni Mimi kanakën kon maghambal ako nga magpapiktyur imaw sa mga bulak. “Maan, hilamon e nga nagapamulak! Puwede man,” sabat ko. Ginakadlawan lang kami ni Juliet. Sari-sari abi ang mga kolor nanda. May mga kanaryo nga masiri, may lila, asul…

Jetlag ni John Iremil E. Teodoro

“No, I’m a professor,” hambal ko dara pataas kang akën kiray. Wara ako it problema sa mga seaman. Ang Tatay ko, kapitan kang barko. Kag rakë ako mga paryente nga seaman. Pero ang immigration officer sa Copenhagen, wara man it tono kang malisya ang pagpamangkot na. “No. I will visit my sister in Sweden,” sabat ko nga daw Lin-ay kang Antique ang yëhëm. Ginsëlëng na ang akën visa kag ang akën itsura. Gin-scan na dya kag dasig nga gintatakan kag ginbalik kanakën ang passport ko. “Thank you,” hambal ko kag nagpanaw nga daw prinsesa halin sa sangka pobre nga kaharian sa Southeast Asia. Yes, makita ko rën si Juliet! Singgit ko sa akën kaugalingën."

Ang Istorya kang Paghigugma kang Bata kang Aswang ni John Iremil E. Teodoro

Ang Istorya kang Paghigugma kang Bata kang Aswang Ginpangaranan tana ni Tatay na kang Remedios suno sa ngaran kang patron kang Malate kag Maybato— Nuestra Señora de los Remedios—sangka persona ni Santa Maria, Ilóy kang Diyos, nga tagmidyos sa mga kinahanglanën sa kabuhi kang mga mangingisda kag mangunguma kang sangka baryo nga nagtuhaw sa tënga…

SanAg12 bukas na para sa mga kontribusyon

Tumatanggap na ng mga kontribusyong tula ang SanAg, ang jornal ng malikhaing pagsulat ng Fray Luis de Leon Creative Writing Institute ng University of San Agustin sa Lungsod Iloilo. Nasa panglabindalawang isyu na ito ng SanAg na lalabas sa Mayo 2016. Ang SanAg12 ay espesyal na isyu para sa tula at bukas sa iba’t ibang…