“Batang Firestarter sa Antique” ni John Iremil E. Teodoro

Batang Firestarter sa Antique John Iremil E. Teodoro Ibinalita sa TV na may isang batang babae sa Antique Na sambitin lamang ang salitang “sunog” May nasusunog na na bagay sa paligid. Halimbawa ang damit niyang kahuhubad pa lamang O ang isang bahagi ng sahig nilang kawayan. Kaya may mga timba at lata ng tubig Sa…

“Patyo” ni Magdalena G.Jalandoni (May Salin sa Filipino ni John Iremil Teodoro)

ANG PATYO Ni MAGDALENA G. JALANDONI Mamingaw nga duog, mahagnup nga duta, Puloy-an nga baw-ing sang nagkalamatay, Lamang ang kapung-aw among nagabuta Sa mga lulubngan nga yara nakatay. Yara ang lulubngan nga ang mga tanda Sang-an nga gabuk na kag nagakahulog, Ang iban nabuksan nga daw nagahanda Nga pagakulanan sang bag-o nagtulog. Yara ang lapida…