Libro run ang Darwa ka Tagdaug nga Istorya sa Hiligaynon| Chapbook Series of PALANCA Award-winning Stories in Hiligaynon from KasingKasing Press

First Prize, Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature, Short Story -Hiligaynon, 2015 The short story "Amburukay" by Jesus C. Insilada is an ingenious conceptual, structural, and linguistic craftmanship that renders the magnanimity of Amburukay, the old, ugly hermit woman of the Panay Bukidnon sugidanun (epic) as nurturer of the young generation. Insilada, a Panay…

Ani kang mga Libro sa Kinaray-a, Hiligaynon, Akeanon, Filipino

angin pagkilala kag pasidungog man ang bilog nga kumperensiya sa ginakabig nga Tatay kang mga Manunulat kang Bisayas Nakatundan nga si Dr. Leoncio P. Deriada (Sir Leo). Pamatuod rugya dyang ani kang mga bag-ong libro, pinakauna nga libro para sa tatlo ka mga manunulat nga sanday Early Sol Gadong sa na-ilustrar na nga istorya nga Si Bulan, Si Adlaw, kag si Estrelya, Noel de Leon sa anang koleksyon kang mga binalaybay sa Filipino nga Isang Botelyang Alaala, kag Jesus "Jess" Insilada sa anang koleksyon kang mga binalaybay sa Hiligaynon nga Ang Mamalaybay kon Maghigugma.

‘Yolanda’ ni Gil S. Montinola [May mga Litrato kang Barbaza, Antique]

Follow Balay Sugidanun on WordPress.com Yolanda pamatii Balikda ang tanan mo nga ginpang-agyan Ikaw lang ang naglabay Duru katama ang nagkarahapay nga balay Nagkaraanod nga mga pinangabudlayan Kag ginlugdang mo ang handum kang kadam-an Yolanda pamatii Duru katama nga kabuhi ang imo gindaga Daad mabatian mo ang nguynguy Kang mga bata nga ginbul-an mo ginikanan…

‘Tinaga’ ni Gil S. Montinola

Halin sa koleksyon nga "Tinaga kag Iban pa nga mga Binalaybay', Ika-Duha nga Padya, IYAS LITERARY PRIZE 2013. Ang mga tinaga ko dahon Gabayaw sa mga panganod sa langit Gapangayo ulan para magrabong Ulan nga manalusop sa duta Supsupon sang ugat Manultol sa mga sanga Pakadto sa bag-ong ulhot Nga mga salingsing Ang mga tinaga…

‘Sa Pagpatay sang Isa, Ulamid Kita’ ni Gil S. Montinola

Halin sa koleksyon 'Tinaga kag Iban pa nga mga Binalaybay,' Ika-Duha nga Padya sa IYAS Literary Prize 2013 Patay na ang murugmon. Humlad ang iya pakpak nga nagahuray-ad sa lutak sang talamnanan. Ginauk-uk sang mga ulod. Kipot ang iya mga mata. Sa kadako sang mga ini, wala niya nakita ang nagpatay sa iya. Wala na…