“Sa Gihapon, Palangga, ang Uran”: Pagbasa (Audio) ni Pangga Gen

"Rugya ikaw, buhay run: sangka hulot sa akun lawas."

“Ang mga Retrato sang Dalaga”, Tagdaug sa Palanca 2019 nga Sugidanun ni Anthony Capirayan

"Gin-atubang ko ang weyter. “Nilagpang nga manok lang akon kag isa ka Red Horse.” Sang maghalin ang weyter akon natalupangdan kon ano ka lamharon ang nawong sang dalaga. Daw indi mapatihan nga sya gid man ang babaye nga akon ginretratuhan kaina."

7 ka Nami nga Natabo sa Bantugan sa Panulatan Kinaray-a (BPK) 2

MAY PITO (7) - kag sigurado ako sobra pa - ka nami nga natabo sa Bantugan Panulatan sa Kinaray-a (BPK) sa ikarwa na kadya nga tuig. 7 lang anay hay magic number sandig sa 7 ka adlaw sa sangka semana, kag sa duro kag iba pa nga pagpati suno sa istorya ka mga mal-am, amo…