‘Ang Paglagaw sa Pikes Peak, Colorado Springs’ ni Elma ‘Nenen’ Ayson-McKeown

Follow Balay Sugidanun on WordPress.com Kang tuig 1985- 1993, Pag-istar sa Colorado Springs, Colorado Suno sa istorya, ang Pikes Peak indi bulkan kag dya wara nakaagi nga may bulkan. Nahimo ang bukid halin sa isara ka mainit nga molten nga bato. Ang granite nga bato nakita 20 miles sa kadalumun kang naibabaw nga lupa. Kang…

Ramil P. Martinez & Stephen Louie R. Checa, mga Busalian sa PADYA KINARAY-A ’12

Ginpadyaan ang panaysayun nga "Sikad Pa-Bicol" ni Ramil P. Martinez, taga-San Jose, Antique kag sangka empleyado sa Hall of Justice kang probinsya kag aktibo nga myembro kang The Antique Outdoors (TAO) bilang Tagdaug kang Padya Genevieve L. Asenjo sa Pagsulat sa Kinaray-a 2012. Napangulintasan tana kang Medalya ni Maniwantiwan, nakabaton kang Sertipiko sa anang titulo…