“Walking Around” ni Pablo Neruda sa Kinaray-a

"Natabuan nga nakapuyan ako sa akun mga kahig kag mga tudlo/kag sa akun buhok kag haron./Natabuan nga natak-an ako mangin tawo."