BUKAS RUN KAG LIBRE: KAHIRUPAN BANTUGAN SA PAGSULAT SA KINARAY-A (Bantugan Writing Fellowship)

BUKAS RUN KAG LIBRE ANG APLIKASYON para sa una nga BANTUGAN SA PANULATAN KINARAY-A, sang ka kolaborasyon kang Department of Literature, College of Liberal Arts – De La Salle University;St. Anthony’s College; University of Antique; Kasingkasing Press; kag Balay Sugidanun ang KAHIRUPAN BANTUGAN SA PAGSULAT para sa mga manunulat sa Kinaray-a. Katuyuan kang Kahirupan nga tugroan ang…

Bantugan sa Panulatan Kinaray-a: Bag-o nga Paindis-Indis sa Pagsulat [Update: May Kopya kang Taramdan sa Lantipulong Kinaray-a, Sangka Style Guide]

Rugya ang bag-o nga paindis-indis sa pagsulat, ang Bantugan sa Panulatan Kinaray-a. Ginapatigayon dya kang Saint Anthony's College (SAC) paagi sa anang Research, Planning,and Development Office sa pagdagyaw kang University of Antique (UA), KasingKasing Press, kag Balay Sugidanun. MEKANIKS KANG BANTUGAN SA PANULATAN KINARAY-A Pagsurondan Pangkabilogan 1. Ang paindis-indis bukas sa tanan nga pumarasakup magluwas sa mga…

Ang Kilometer Zero ni Wilfredo Pascual

Nakalimutan kong magbukas ng Facebook at Netflix nang simulan kong basahin ang Kilometer Zero ni Wilfredo Pascual. Sakay ako ng bus pauwi sa Manila mula Baguio saan nabili ko ito sa Mt. Cloud Bookshop. Napatili ako nang makita ko ang kopya, tuwang-tuwa, dahil noong isang buwan, nang tinanong ko ang kaibigang Kristian Cordero na dalhan…