Bag-o nga Libro kang mga Binalaybay sa Kinaray-a!

Sa Akun mga Kasimanwa, Kruhay! "Parapit ang mga mayad, parayu ang mga kadu!" Ka san-o kamo urihi nakabati ukon nakabasa kang binalaybay? Kag sa Kinaray-a gid? Pamatii sa SoundCloud Rugya ang akun ikarwa nga libro kang mga binalaybay. Nangayo ako kang kaisug kang buut sa akun mga apoy nga ipakilala dya kaninyo, akun mga pinalangga…

“Kinaray-a: Sangka Lovestory…” sa University of Antique (UA)

Nagsara ang Marso kanakun sa Antique. Kang Marso 30, Lunes, rugto ako sang adlaw sa University of Antique (UA) sa Sibalom, ang anay Polytechnic State College of Antique (PSCA). Sa imbitasyon kang isara sa mga sagad natun nga manunulat, si Ma'am Jelyn Odango-Alentajan nga kadya ang Dean kang College of Education, nagtugro ako kang lektyur…

Pagdara kang Libro sa Baryo, Pagbasa para sa Pag-ugwad kag Pagbag-o

Nag-imaw ako sa siyam (9) ka mga Lin-ay kang Antique katong hapon kang Pebrero 11, 2012 sa pagtuman kang programa kang gintukod nanda nga Lin-ay kang Antique (LKA), Inc. nga “Libro Para sa mga Antiqueno.” Natabo dya sa Panlagangan Elem. School sa Brgy. Panlagangan sa Sibalom, Antique. Sangka gamay dya nga eskwelahan sa turukladun nga…