Bag-o nga Libro kang mga Binalaybay sa Kinaray-a!

Sa Akun mga Kasimanwa, Kruhay! "Parapit ang mga mayad, parayu ang mga kadu!" Ka san-o kamo urihi nakabati ukon nakabasa kang binalaybay? Kag sa Kinaray-a gid? Pamatii sa SoundCloud Rugya ang akun ikarwa nga libro kang mga binalaybay. Nangayo ako kang kaisug kang buut sa akun mga apoy nga ipakilala dya kaninyo, akun mga pinalangga…