Pasakup#1_AngBuhokngaNaglimpyokangSuba

Pasakup#1: Edmarie “Bam” Dayrit | Barasanan A.

Tana ayhan ang atun mangin Kampeon nga Manug-istorya?

Magboto hasta sa Pebrero 28, 11:59 sa gabii kag magkomento para sa tsansa magdaug bilang Sagad nga Manugpamati-Lantaw. Bisitaha ang post parte sa Pagsurundan.

20 thoughts on “Pasakup#1_AngBuhokngaNaglimpyokangSuba

 1. Good Luck Ma’am Bam. Kabay pa nga Ikaw gid Ang mapalaron nga magadaog sa paindis.indis nga ja. Manami gid kag ka klaro pamatian kanimo estorya nga Gina pabati ka namon. Nalingaw gid Ang nagapamati Kong mabatian Nanda ja nga imo estorya. Samtang Ikaw naga istorya Makita gid sa itsura kag ekspresyon mo nga Pati Ikaw nga naga estorya naga kasadya kag naga enjoy sa pagpabati ka namon Kang day nga meaningful nga story. Kabay nga duro pa nga mga manug estorya kag tagparamati Ang imo ma inspire.
  Good Luck and God Bless

  Like

 2. Ma’am Bam Ang imo manami nga yuhom Samtang naga istorya Ikaw nag tugro pagd ka mas manami nga color sa imo istorya nga Gina pabati knamun. Nalingaw gid Ako magpamati. Ikaw gid Ang magadaog man.an ko Kay deserving gid Ikaw kamayad. Isara Ikaw sa pinaka talentado nga maestra sa Dao. I’m always gid nga proud Ako knimo☺️😊. Padayon nga mag inspire Ikaw knamun.🥰💗

  Like

 3. Paginbulahan kanimo Teacher Bam!
  Manami gd ang imong napilian nga estorya nga imo gnpaalinton sa imong manugpamati kag manuglantaw. Manami gd ang mensahe nga ginapaabot kang estorya. Sigurado gd nga duro ang nanamian kag nalingaw sa imong estorya ilabe Ron gd ang mga kabataan. Dugangan pa kang imong manami nga limug kag ekpresyon nga makita sa imong hitsura samtang ikaw naga-estorya ilabe Ron gd ang mga kabataan. Dyan kanimo ang kalidad kang sangka sagad kag manami nga manog- estorya. Kabay pa nga ikaw ang mapilian nga magdaog sa dyang paindis-indis sa pag-estorya.
  Panginbulahan man sa nagsulat ka dyang estorya kabay pa nga duro pa gd nga mga estorya ang masulat sa kinaray-a agud matib-ong pa gid ang kaugalingon ta nga kultura sa linya kang pagsulat kag pag-estorya sa kinaray-a.
  God bless!

  Like

 4. Kanami gd tana pamatian Ma’am Kang imo nga istorya.Pati Ang Akon darwa ka bata nanamian kag nalingaw gd ka pamati tungod kay manami pamatian ang imong limog.Dugangan pa Kang imo itsura nga makalilingaw kag makaganyat gid sa mga tagparamati kag nagalantaw para mabuol Ang anda nga igtalapangod.Gani kabay pa Ang imo pasakop Ang pagapilion para magdaug Kay nagakabagay gd kanimo Ang magdaog sa kadya nga paindis indis tungod sa kanami gd Kang imo nga pag istorya.Bata kag Mal am mu nga tagparamati nagakalingaw gid.Manami man Ang istorya,panginbulahan sa nagsulat kadya. Gani kabay pa nga duro pa gid nga mga kinaray a nga istorya nag madihon kag ikaw Ma’am Bam Ang Taga istorya.
  Ang Akon pagpanginbulan kanimo Ma’am Bam.. Kag sa Tagsulat kadya nga istorya 👏👏👏

  Like

 5. Sa umpisa palang maman.an mo don nga malingaw ikw sa istorya,
  Luwas sa manaya naya ang taga istorya dugangan pagd kang nagaragumo nga tuno kinaray.a
  Ako gd na anod anod sunod bilang tagparamati kg taglarantaw kang istorya kg nadara
  Tuod gd nga nalingaw ako sa umpisa asta sa punta
  Gani, ako isara nga nagapati magadaog ang entry ngadya

  Padayon ma’am Bam..
  Best of luck👏🥰

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.