Pandaigdigang Kongreso sa Mga Pag-aaral Hinggil sa Filipinas sa Wikang Filipino

Website ng Kongreso

Pandaigdigang Kongreso sa Mga Pag-aaral Hinggil sa Filipinas sa Wikang Filipino
Pandaigdigang Kongreso sa Mga Pag-aaral Hinggil sa Filipinas sa Wikang Filipino

MULA SA EMAIL:

Inaanyayahan po kayo ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) at Philippine Studies Association (PSA), kasama ang iba pang tagapagtaguyod, na magsumite ng panukala para sa:

Pandaigdigang Kongreso sa Mga Pag-aaral Hinggil sa Filipinas sa Wikang Filipino

PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO

2-4 Agosto 2017
Pambansang Museo, Lungsod Maynila.

Pakitingnan po ang kalakip na Call for Papers para sa kompletong detalye. Makikita rin sa sumusunod na sites ang iba pang impormasyon:

Isumite ang mga panukala sa: kongreso2017@gmail.com
Deadline: 16 Enero 2017

Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang kanilang Facebook page.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.