Skip to content

January 1, 2017

Pandaigdigang Kongreso sa Mga Pag-aaral Hinggil sa Filipinas sa Wikang Filipino

by Pangga Gen

Website ng Kongreso

Pandaigdigang Kongreso sa Mga Pag-aaral Hinggil sa Filipinas sa Wikang Filipino

Pandaigdigang Kongreso sa Mga Pag-aaral Hinggil sa Filipinas sa Wikang Filipino

MULA SA EMAIL:

Inaanyayahan po kayo ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) at Philippine Studies Association (PSA), kasama ang iba pang tagapagtaguyod, na magsumite ng panukala para sa:

Pandaigdigang Kongreso sa Mga Pag-aaral Hinggil sa Filipinas sa Wikang Filipino

PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO

2-4 Agosto 2017
Pambansang Museo, Lungsod Maynila.

Pakitingnan po ang kalakip na Call for Papers para sa kompletong detalye. Makikita rin sa sumusunod na sites ang iba pang impormasyon:

Isumite ang mga panukala sa: kongreso2017@gmail.com
Deadline: 16 Enero 2017

Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang kanilang Facebook page.

Leave a Reply

%d bloggers like this: