“Kembang Kartas” ni John Iremil E. Teodoro

KUON KANG KATAW / JOHN IREMIL E. TEODORO /Ginbata kag nagbahёl sa baybayёn kag taramnanan kang Maybato Norte, San Jose de Buenavista, Antique. Sangka premyado nga manunulat, awtor tana kang pulo ka mga libro kang mga binalaybay, sugidanёn, kag sanaysay sa Kinaray-a, Filipino, Hiligaynon, kag Ingles. Miyembro tana kang Executive Board kang Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas (UMPIL). Tana ang Bise Presidente kag Kalihim Heneral kang ORYANG: Katipunan ng mga Gurong Filipino para sa Bansang Filipino. Nagaestar tana kadya sa Syudad Pasig. [Buol ni Frank Yu ang litrato, Syudad Iligan, Mayo 2014 ].
KUON KANG KATAW / JOHN IREMIL E. TEODORO /Ginbata kag nagbahёl sa baybayёn kag taramnanan kang Maybato Norte, San Jose de Buenavista, Antique. Sangka premyado nga manunulat, awtor tana kang pulo ka mga libro kang mga binalaybay, sugidanёn, kag sanaysay sa Kinaray-a, Filipino, Hiligaynon, kag Ingles. Miyembro tana kang Executive Board kang Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas (UMPIL). Tana ang Bise Presidente kag Kalihim Heneral kang ORYANG: Katipunan ng mga Gurong Filipino para sa Bansang Filipino. Nagaestar tana kadya sa Syudad Pasig.
[Buol ni Frank Yu ang litrato, Syudad Iligan, Mayo 2014 ].
Kembang Kertas

Ang imong kaanyag ang hayahay kang Bali.
Ukon siguro anghel ikaw nga makita
sa mga bato nga tarangkahan
kang mga balay rёgya sa Ubud.
Ugaring Hinduismo ang relihiyon kang mga tawo rёgya,
wara sanda nagapati sa mga anghel
nga may pakpak nga puti.
Siguro rёgyan ikaw sa tarangkahan agёd indi mahadlёkan
ang pareho ko nga mortal sa mga nagabangirit
kag nagaburuslo ang mga mata nga estawa?
Kunsabagay, rёgya, parehas man sa akёn ginhalinan,
sari-sari ang dёag kang imong saya–
may puti, may pula, may lila,
may kanaryo, may narangha.
Bёkёt katingalahan nga ginpangaranan ikaw
nga bulak nga papel hay ang palda nga nagapalibot
sa puti mo nga bёkad
mahimu masulatan kang mga marёgbё
nga binalaybay kang kabuhi.
Ginakanta kang imong mga siit ang kasakit.
Ginakanta kang imong mga dahon ang paglaёm.
Ginakanta kang imong mga bulak ang harakhak.
Abyan ko, dali rёgya.
Pagtubo ikaw sa akёn kasingkasing
agёd sa pag- abot kang kasёbё kag kalipay
may madёagёn ako nga mga pinanid
nga sulatan kang akёn mga sigudanёn.

-JOHN IREMIL E. TEODORO
[8 Oktubre 2012 Lunes
10:05 t.a. Ubud, Bali]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.