Skip to content

October 13, 2013

‘Sa Simbahan’ ni Agnes Españo

by Pangga Gen
Retablo kang St. James the Apostle Church sa Betis, Pampanga.

Retablo kang St. James the Apostle Church sa Betis, Pampanga.

Nagkadto ako kay San Vicente

Si Agnes Españo-Dimzon isa ka manunulat nga nagatudlo man sang Hiligaynon nga literatura sa mga estudyante sang creative writing sa School for the Arts-Iloilo National High School. Sia mabaskog nga nagaduso sang pagpadabong kag pagpasanyog sang mga sugilanon, binalaybay,sanaysay kag ambahanon sa Hiligaynon para sa mga kabataan.

Si Agnes Españo-Dimzon isa ka manunulat nga nagatudlo man sang Hiligaynon nga literatura sa mga estudyante sang creative writing sa School for the Arts-Iloilo National High School. Sia mabaskog nga nagaduso sang pagpadabong kag pagpasanyog sang mga sugilanon, binalaybay,sanaysay kag ambahanon sa Hiligaynon para sa mga kabataan.

Agud mangayo sang kapahuwayan
Sa espirito, pamensaron kag kalawasan
Yara ka sa akon unahan
Nagatamod sa iya larawan
Samtang sa imo natuo nga abaga
May nagakupo nga bata
Siguro subang mo sya?
Malapsi ang inyo guya
Nagapalangluspad, nagapalanghayas ang imo mga mata
Nahangpan ko, masyado kabug-at sang imo ginadala
Nagtangla man ako sa santos
Kag sa salaming nga kahon niya
Ako naghamboy kag naghutik,
“Sya lang ang unaha.”

Leave a Reply

%d bloggers like this: