‘E M O T R I P’ [Drama Nga May Isa Ka Akto sa Hiligaynon] ni Fundador Mytor Tipon II

emo trip photo 1
Tagdaug sang Una Nga Padya sa 2012 Iyas Literary Awards. Una nga ginsulat sang 2009 sa Basic Playwriting and Dramaturgy Workshop sa idalom ni Professor Glenn Sevilla Mas kag ginpasa para sa fellowship sa Iyas Creative Writing Workshop 2012. Ginsaentablado sang Maskara Theater Ensemble sang University of St. La Salle sang 2009 sa Gallaga Theater kag sang The Performance Laboratory sa Artekalye Festival sang 2010. Ginlubad sa Ingles kag ginpasakop sa 1st International Monodrama Festival sang National Commission for Culture and the Arts-Committee on Dramatic Arts bilang parte sang Tanghal 5: National University Theater Festival sa Tanghalang Huseng Batute, Cultural Center of the Philippines sang 2011.
I-KLIK PARA MABASA SA PDF

A native of Bacolod City, Negros Occidental, Fundador ‘Mytor’ Gamboa Tipon II was a graduate of Bachelor of Science in Commerce, major in Management Accounting and a Corps d’ Elite Outstanding Student Awardee of University of St. La Salle.  He also finished Bachelor in Secondary Education (supplemental) at West Negros University and is a LET board passer, major in Mathematics. He is a member of USLS Maskara Theater Ensemble and National Commission for Culture and the Arts-Committee on Dramatic Arts, resident playwright of The Performance Laboratory, and a 2012 Iyas Creative Writing fellow.  He is an Iyas Literary Awards-Hiligaynon One Act Play winner who won Second Prize for “Palad” in 2013 and First Prize for “Emo Trip” in 2012.  He is a freelance commissioned writer, acting/declamation coach, stage actor and director. His other written and staged plays include “Ang Kalbaryo sang Krus,” “Por La Sangre,” “Rizal Is My President” (adaptation of Joshua So’s play based on Napoleon Almonte’s book of the same title), “Siete Pecados,” “Orakulo,” and “Café Specials.”
A native of Bacolod City, Negros Occidental, Fundador ‘Mytor’ Gamboa Tipon II was a graduate of Bachelor of Science in Commerce, major in Management Accounting and a Corps d’ Elite Outstanding Student Awardee of University of St. La Salle. He also finished Bachelor in Secondary Education (supplemental) at West Negros University and is a LET board passer, major in Mathematics.
He is a member of USLS Maskara Theater Ensemble and National Commission for Culture and the Arts-Committee on Dramatic Arts, resident playwright of The Performance Laboratory, and a 2012 Iyas Creative Writing fellow. He is an Iyas Literary Awards-Hiligaynon One Act Play winner who won Second Prize for “Palad” in 2013 and First Prize for “Emo Trip” in 2012. He is a freelance commissioned writer, acting/declamation coach, stage actor and director. His other written and staged plays include “Ang Kalbaryo sang Krus,” “Por La Sangre,” “Rizal Is My President” (adaptation of Joshua So’s play based on Napoleon Almonte’s book of the same title), “Siete Pecados,” “Orakulo,” and “Café Specials.”

MGA KARAKTER:
Kian 18, emo, seryoso kag emosyonal, ang matuod nga personalidad
Eli 18, labutaw, ang suli nga imahen sang personalidad ukon alter-ego ni Kian

TINION KAG HALAMTANGAN:
Matabo ang drama sa subong nga panahon sa isa ka kwarto. May yara nga nagkasarisari nga kadakuon kag kalaparon nga mga bloke nga nagalinapta diri. May yara pwertahan nga nagaserbe espeho kag alagyan. Ang kabug-usan nga kwarto nagalaragway sang isa ka magarot nga sahi sang kalibutan nga ginalikop sang kaakig, kahadlok kag mga mabug-at kag negatibo nga balatyagon.

Mabatian ang isa ka klase sang emo music. Magasiga ang suga sa entablado. Makit-an si Kian nga nga nagatindog kag nagapangespeho, nagauyat sang iPhone sa isa ka kamot kag natakod ang earphones sa iya mga dulunggan. Samtang ginalantaw ang kaugalingon sa espeho, nagasaot ini. Matabok siya sa pihak nga bahin sang espeho. Masinggitan, masaot kag madalagan siya pakadto-pakari sa nagkalain-lain nga bahin sang kwarto. Magagwa si Eli halin sa isa sa mga bloke nga nagapanguy-ab kag nagaunat sang kalawasan sini. Manilagtilag siya sa palibot kag makit-an si Kian. Himutaran niya ini kag makadlaw. Mamulalungan ni Kian si Eli. Mauntat saot si Kian kag mapungko sa isa ka bloke samtang si Eli padayon sa pagkadlaw. Kakason ni Kian ang earphones.
Kian: Anong ginakadlaw mo da?
Eli: Wala ah. Malain magkadlaw haw?
Kian: Huo, kon akong ginakadlawan mo.
Eli: Te indi ikaw eh.
Kian: Sin-o man abi?
Eli: Akon na lang na ya.
Kian: Wala ko bala galabutaw.
Eli: Wala man ko bala galabutaw, part. La man guro diperensya kon magkadlaw, indi bala? May nadumduman lang ko. (Makadlaw.)
Makumod-kumod si Kian kag mapungko sa bloke. Itakod niya ang earphones kag mamati liwat musika.
Eli: Nami man, part? (Yugyog-yugyogon ang ulo, palapitan si Kian.) Nami man? Nami man na? Part, ginaistorya ta ka. Hoy! Baw, wala pulos istoryahon. (Makadlaw sang todo-todo agud makuha ang atensyon ni Kian.)
Kian: Part, ako na gid ginakadlawan mo ya.
Eli: Huo, ikaw gid. Kakaladlawan bi sa imo.
Kian: Problema mo, part, man?
Eli: Wala. Ikaw guro may problema.
Kian: Te ngaa ginakadlawan mo ko?
Eli: May ginapamangkot ko, wala mo ginasabat. Anay nga makadlaw ko, sapakon mo ko. Ano man? Sa tuod lang, sin-o man bing indi maham-ot sa opisyo mo? Lantawa bala, gaisahanon ka da kag yugyog ka lang nga yugyog. Istoryahanay ta bala, may pulos pa.
Kian: Indi ko trip mag-istorya subong.
Eli: Te ano trip mo?
Kian: Wala. Bay-i ko di. (Mamati sang musika.)
Eli: Nami man? Uy, part, nami man? Nami man tani kon ginasabat pamangkot ta ba. Hoy! (Tandugon si Kian.)
Kian: Kulit-kulit ka gid ya, no.
Eli: Nami man na? May sounds na da?
Kian: Alangan.
Eli: Anong sounds ginapamatian mo da man?
Kian: Emo music ah.
Eli: (Kab-oton ang iPhone.) Te pabati-a ko bi. Namian ko na.
Kian: (Ipalayo ang iPhone.) Parts, indi ka ni ka-relate, okay?
Eli: Relate ko na ah. Akon man na music.
Kian: Emo music?
Eli: Huo gani, akon music.
Kian: Emo? E-M-O music.
Eli: Ahh.. Emo. Huo gani. Ano na?
Kian: Kung may music ang mga hardcore, goth, rockista, punkista, hiphoper, te kami ya amo ni, padugo. Emo, short for emotional.
Eli: Ah, emote-emote.
Kian: Personalidad, style, parehos sini. (Ipadayaw ang porma.)
Eli: Ahhh.. inang, inang.. upod kamo na sang mga weirdo nga ang buhok gatapik sa agtang nga gatabun-tabon sa mata kag haluson na makakita. Pirmi lang gaduko, gaduroy sa dalan nga wala animo. Adlaw-adlaw daw may ginalubong, pirmi lang nakaitom, wala gailis bayo. Ang iban may meyk-up sa dalum mata nga daw ice bags. Di pa kyuteks-kyuteks pa sa kuko, daw mga agi! Ayyy.. indi ka maghambal, agi ka?
Kian: Agi ka da! Gusto mo sparring pa ta di? Style ni nga ginatawag. Manol.
Eli: Te pwede ka man lang kabakal lain-lain nga bayo. Ngaa itom lang gid bi?
Kian: Ginahilabtan ko kabuhi mo haw? Man kay indi ini ya uso sa inyo. Pero oks lang na kay that’s what emo-sapiens are for –to be misunderstood by a judgmental society that doesn’t understand itself.
Eli: Seypin-seypin, sosayti? Anong ginapangwakal mo man?
Kian: Ah basta, wala kami labot kon maintiendihan man kami ukon indi. Ang emo indi lang sa porma kundi sa personalidad na kag sa ginabatyag sang bug-os mo nga espiritu. Gets?
Eli: (Sa kaugalingon.) Tingala ko man nga daw mga wala kamo ispiritu kay.
Kian: Ano?
Eli: Te pabatia na ko bala.
Kian: Sang ano?
Eli: Sang emo-emo mo da eh.
Kian: Indi.
Eli: (Kab-uton ang iPhone.) Sige na bala, mahulam lang ko. Pamatian ko lang kon nami gid. Kadali lang gid. Basi ya manami-an man ko, te ma-emo-emo man ko parehos sa imo.
Kian: (Ipalayo ang iPhone.) Indi mo ni trip gani.
Eli: Indi ka lang naton magpahulam. Dali-dali lang, maski isa lang ka emo-emo da.
Kian: (Tikluron si Eli.) Muyong bala. Kasabad!
Eli: Daluk-dalok, ininto, manol! Emo na lang na’ng emo-emo mo. Indi ko na paggub-on ah kag wala man ko plano nga kawaton na. Matyag mo sa akon snatser? Kabalo man ko na maggamit. Ahaw walkman.
Kian: iPhone ni, parts.
Eli: Aypown kon aypown eh. Amo man na gihapon, basta may sounds.
Kian: Balo ka, mahal ni so budlay na maguba.
Eli: Patay mo padayaw, daan naman na.
Kian: Bag-o lang ni, sang December lang. Christmas sa akon sang GF ko.
Eli: GF? Daw agi ka man.
Kian: Agi dang baba mo.
Eli: Te sin-o bi ngalan ya?
Kian: Cher.
Eli: Si Cher! Si Cher girlpren mo?
Kian: Huo. Kilala mo?
Eli: Indi.
Kian: Daw peho ka.
Eli: Tuod bala, part?
Kian: Bahala ka kon di ka magpati. At least may one and only ko ya.
Eli: Ano na kamo kalawig?
Kian: One week.
Eli: Sus, wan week pa lang gani.
Kian: Anong malain da haw?
Eli: Chickboy ka gali?
Kian: Lalagson lang.
Eli: Chickboy. Puede sa chicks, puede sa boys!
Kian: Chicks lang.
Eli: Sabagay tisoy ka, bigatin ang dating bisan medyo lagting. Manggaranon pa gid?
Kian: I wish.
Eli: Pasimple ka pa da. Hapos man lang bala hambalon nga, huo manggaranon man. Sa praybeyt ka gali gaiskwela?
Kian: Yup.
Eli: Ano obra ni erpats mo?
Kian: Kadamo sa imo pamangkot.
Eli: Sabta lang bala.
Kian: Ngaa interesado ka gid sa kabuhi ko?
Eli: Indi ko interesado sa kabuhi mo ah. Gusto ko lang mamangkot.
Kian: Bag-o pa lang ta nagkitaay, tapos kapersonal na sang mga pamangkot mo.
Eli: Indi ka magkabalaka, wala ko malain nga tuyo sa imo.
Kian: Basi ya. Indi ta ka kilala. Basi myembro ka da sang mga gang-gang da nga..
Eli: ..Nga ano? Adik ko? Holdaper, kiler, reypist? Ti kon mag-amo man lang na.. sige. Balo ka, part, tsakto ka. (Ibutang ang kamot sa likod nga daw may kuhaon.) Ano? Ihatag mong iPhone mo ukon gusto mo pa mag-awas ang dugo di?
Kian: (Mapalayo kay Eli.) Puta, gago ka! Tabang! Tabang!
Malagsanay si Kian kag Eli. Samtang nagadalagan si Kian, padayon ini sa pagsinggit pangayo tabang. Liputon ni Eli si Kian, madakpan kag piguson niya ini.
Eli: (Takpan ang bibig ni Kian.) Nugay singgit. Wala ta ka bala ginaano.
Sa iya pagpalak, mabuy-an ni Kian ang iPhone sa salog apang indi ini mamulalungan ni Eli. Makapalagyo si Kian kag madalagan palayo kay Eli.
Kian: (Manago sa likod sang bloke.) Tabang! Palayo ka sa akon. Buligi nyo ko!
Eli: Nanu ka? Jowk-jowk lang.
Kian: Holdaper! Tabang!
Eli: O lantawa, wala ko may ginakaptan. Bahala ka da, ikaw man lang da masal-an nga bu-ang. Kanerbyoso sa imo. Gusto ko lang gid hulamon aypown mo. Ti mayo man trip-trip ko?
Makit-an nila ang iPhone nga yara sa salog. Mapalumbaanay sila kuha sini, makauna si Kian.
Kian: Mayo eh. Sadyahan ka na?
Eli: Sadya-sadya gid. Parehos man bala sa imo trip-trip da pamati sounds. Te ako trip ko man nga sunlugon ka. Sala mo na kay wala mo ginasabat tarung mga pamangkot ko kag.
Kian: Ano pa gid nga sabat ang gusto mo mabatian haw?
Eli: Basta sabat lang bala.
Kian: Ano pamangkot mo haw?
Eli: Te ano na tong obra ni erpats mo?
Kian: (Napilitan nga panabat.) Businessman ah.
Eli: Ano nga bisnisman?
Kian: Developer mga subdivision kag kon ano pa da nga bulu-business.
Eli: Parehos ta gali. Mangkuta man ko kon ano obra ni erpat ko.
Kian: (Napilitan.) Ano obra ni erpat mo?
Eli: Amo man. May bisnis-bisnis, basta sako man pirmi ah. Mangkuta pa gid ko kon..
Kian: ..Mayuhay kamo?
Eli: Kami guro ni ermats galing na-dedbol na to.
Kian: Ahhh.. Ano kinamatay ya?
Eli: Naaksidente. Nabunggo kami sa..
Kian: ..Lain na lang bi istoryahan ta.
Eli: Abi ko gusto mo mabal-an kon pano napatay..
Kian: ..Lain na lang gani!
Eli: Hambal mo boss eh.
Dulog.
Eli: Te kaagi na kamo siping sang girlpren mo?
Kian: Ha?
Eli: Huya-huya ka pa. Normal lang na, part.
Kian: Well, it’s part of getting to know each other.
Eli: Hambal mo stik to wan ka?
Kian: Huo, si Cher lang gid.
Eli: Te, si.. si.. Camille ya?
Kian: Pano ka kabalo parte kay Camille?
Eli: Kita mo lang..
Kian: ..Indi ah. Pano ka kabalo parte kay Camille?
Eli: Dakup-dakop lang. Amo nang stik to wan?
Kian: Past is past, wala na to ya.
Eli: Te ngaa kon magkitaay kamo, grabe pa tulukay nyo kag ga-kwan pa kamo? Ginadungan mo pa sila pantasyahan, si Cher sa wala kag si Camille sa tuo.
Kian: Puta, parts, nugay ginago. Ginabantayan mo ko?
Eli: Dakop-dakop lang. Ginahimo ko man na.
Kian: Sin-o ka?
Eli: Ay, si Eli gali, part. (Mangamusta.)
Kian: (Tulukon lang ang kamot ni Eli.) Ginasundan mo ko?
Eli: Abi mo sa akon stukir?
Kian: Kon indi ka stalker, sin-o ka?
Eli: Eli gani. Nano ka man?
Kian: Ano ginaplano mo?
Eli: Wala.
Kian: Ngaa damo ka nabal-an parte sa akon?
Eli: Hay, praning na, ulianon pa.
Kian: Kakitaay na ta? Kaistoryahanay?
Eli: Huo. Lipat ka na?
Kian: San-o? Diin?
Eli: Dugay na ah. Indi ka na guro kadumdom sa akon.
Kian: Classmates ta, ano man?
Eli: Kadamo sa imo ginapinsar, indi man importante nga paligban gid. Basta nagkitaay ta.
Kian: Tarung bala, san-o gani?
Eli: Kagina lang.
Kian: Yot.
Eli: Kagina man lang gid. Gatulog ko da, kagahod sa imo, nagbugtaw ko, nagkitaay ta, nag-agaway aypown mo, nag-istoryahanay, tapos subong galalisay sang wala pulos nga kapraningan mo. Dumdum ka na? Balo ka part, stress lang na. Katawhay sang pangabuhi. Kinanglan mo gid pabudlayon?
Kian: Gani, katawhay di sa akon, nag-abot ka pa. Kagamo sa imo.
Eli: Sin-o sa aton ang gapagamo di haw?
Malakat si Kian pakadto sa pwertahan, harangan siya ni Eli.
Eli: Diin ka makadto?
Mangita si Kian sang lusot nga makagwa sa pwertahan apang indi siya palutson ni Eli.
Eli: (Hakson si Kian.) Sige, indi ta na ka paggamuhon ukon tripan basta indi lang anay maglakat. Sori na, part.
Kian: Buy-i ko.
Eli: Istoryahan ta ka sang.. kabuhi ko..
Kian: ..Indi ko interesado. Buy-i ko..
Eli: ..Te istoryahan ta ka sang kung ano gusto mo nga istorya. Kinanglan ko lang may istoryahon, parehos mo..
Kian: ..Indi ta parehos. Ano man..?
Eli: ..Balo ka, nainit man ko sang kabuhi ko. Parehos sa imo, wala may gapamati sa akon. Ang amay ko wala labot sa akon, sako lang siya pirmi, inum diri, pahubog didto, wala niya ko ginasapak. Kag ang iloy ko nga gapamati sa akon, wala na. Part, ikaw lang, ikaw pa lang gid ang nakaistorya sa akon sing malawig-lawig. Ikaw pa lang ang namati sa akon..
Kian: ..Buy-i ko gani. (Mamwersa.) Puta!
Buy-an ni Eli si Kian. Malakat si Kian sa pwertahan.
Eli: (Mapalayo kay Kian.) Sige, naintiendihan ta ka. Anad na ko ni, amo lang ni pirmi. Ginatalikdan lang ko sang mga tawo. Katalaka, kaulugot, kailinit!
Matindog si Kian sa tubang sang pwertahan.
Eli: Amo nga ari ko di pirmi. Diri lang ko puede nga mangin ako nga wala may gabantay, wala sang sala. Diri lang ko puede mangin tuod nga ako. Tak-an na ko. Kon puede lang kabaylo kabuhi, himuon ko. (Balikdon si Kian.) O, daw ma-walk-out ka man.
Kian: Emo ka man gali, part?
Eli: Syempre tanan man guro may emo sayd gid na ya. Ang iban tago lang galing pero bukara bala ang sulod. Kanya-kanya nga pagdala sang balatyagon.
Kian: Pirmi ka man di gali?
Eli: Huo.
Kian: Te ngaa subong ta lang ka di nakita haw?
Eli: Kita ta ka ya pirmi, wala lang ko gapalapit. Siguro nakita mo naman ko galing sako ka man bi pirmi pamati sa emo-emo mo.
Kian: Balo ka naman. (Mayuhom.) Emo trip.
Eli: Te ako emo trip man. Lain-lain lang ta ya klase nga emo trip eh.
Hampangan nila ang mga bloke, si Kian sa pihak nga bahin sang kwarto kag si Eli sa pihak man.
Kian: Tuod na. Outlet.
Eli: Palautwasan.
Kian: Sariling mundo. Solo flight.
Eli: Upod mga berks, gimik-gimik.
Kian: Byahe tawa.
Eli: Mahibi gulpi.
Kian: Mamangkot, manabad.
Eli: Mamati music, pakalunod.
Kian: Malagaw, matulog.
Eli: Cocaine, mary jane.
Kian: Mabad trip, masinggit.
Eli: Ma-meyk lab, ma-in lab.
Kian: Freedom.
Eli: Prisohan.
Kian: Kabuhi.
Eli: Kamatayon.
Kian: Certified emo trippers.
Eli: Kita na.
Kian: Kian gali, parts.
emo trip photo 4
Dungan maalsa ang ila mga kamot agud mangamusta apang makit-an nga ang ila mga kamot nagaalsa nga daw parehos sa espeho. Mamulalungan ini ni Kian, bayluhon ni Eli ang iya kamot. Makamustahanay sila nga duha. Ma-ring ang iPhone ni Kian.
Kian: Ay parts, dali lang gid. (Sabton ang iPhone kag makadto sa kilid sang kwarto.)
Dulog.
Eli: (Samtang ginahambal ang masunod nga mga linya, daw makita niya ang mga butang nga ginamitlang nga daw yara sa iya atubangan. Itudlo kag daw hikapon niya ang mga ini.) iPhone. Laptop. CD. TB. DBD. Ercon. Pwerta, bintana, kurtina. Katre, habol, ulunan. Kisame, suga, salog, karpet. Bayo, sapatos, gamit. Sabdibisyon, balay, awto, praybeyt skul, girlpren. Tugnaw. Dulom. Akig. Hadlok. Sakit. Ispiho..
Kian: (Sa iPhone.) ..Wait, wait, I don’t understand. Ngaa? Let’s talk about this, okay? Fifteen minutes, I’ll be.. Wait, baby. You’re not doing this to me. Indi subong. Putaaa..!
Eli: Uy Kian, naano ka? (Palapitan si Kian.) Part, naano ka?
Kian: (Malikaw kay Eli.) Okey lang ko.
Eli: Istoryahan ta na bala.
Kian: Bay-i lang ko.
Eli: Sige na bala, part. Emo trippers. (Agbayan si Kian.)
Kian: (Tapihon ang kamot ni Eli.) Singganan nga bay-i lang ko di, kaintienda ka?
Eli: Sigurado ka? Sige na bala, gusto ta lang ka buligan..
Kian: Lakat. Layas. Kabati ka.. Gwaaaa..!
Malakat si Eli. Manago ini sa likod sang bloke.
Kian: (Sa kaugalingon.) Ano kamo man? Indi na ko kaintiende. Ngaa kinanglan nga ginabayaan ko pirmi? Ngaa ako lang pirmi? Should I always beg for love? Ano pang gusto nyo, Ma? Pa? Cher? Am I not enough? Tatlo na ka tuig ang nagligad, tama na. Pa, Cher, please? Sori na, indi ko hungod. Tama na ni. Kinanglan ko kamo. Diin ka? Diin na kamo?
Eli: (Tikaon si Kian.) Ari na ko!
Makibot si Kian, dali-dali nga taguon ang guya kag pahiran ini.
Eli: Uy, part, oks ka lang?
Kian: Di bala ginhambalan ta na ka nga bay-an mo ko.
Eli: Hala.. naghibi ka?
Kian: Wala ah. Ngaa mahibi man ko bi?
Eli: Sus daw sa aders ka. Ano gid bala problema ta haw?
Kian: Wala ka labot.
Eli: Si erpats gid na ay, tsakto? Si Cher pa gid ay? Sige lang ah, agwantaha lang, mauna man na sila gyapon tanan six pit below da ground. Amo gid nang mga baye ya, indi kasaho nga isa lang ang laki sa kabuhi nila..
Tulukon masakit ni Kian si Eli.
Eli: ..parehos man sa mga laki. Kag ang mga erpats ta, ginapanindugan gid na nila ang pagkaamay nila. Sila na lang tsakto pirmi. Dapat sundon gid kon ano hambalon nila. Diutay nga sala, yawyaw, akig, patupa, kastigo militar. Kaluoy lang sa aton pero pasahosaho man lang na. Akon gani, sobra pa dang naagyan ko sa erpats kag sa girlpren ko.
Mapungko si Kian sa bloke kag itungtong niya ang iPhone sa kilid niya.
Eli: Da layp stori of Eli. Syempre der is da erpats –tall, dark en hansama sang batasan ya. Puerte! Imagina bala parts, pirmi sako, sako pahubog. Man kay aga pa lang, ginapangalimog nang ilimnon. Nagsugod gid ang tanan sang naaksidente si Mama. Naintiendihan ko siya sa sakit nga ginabatyag ya pero ako haw wala gabatyag? Lawas ya lang ginapinsar ya. Damo sa iya raket pero iinom ya man lang nang sweldo ya. Mapuli sya sa balay, pirmi lango, mawaras, manupla, mawakal-wakal, masinggitan. Makita ya ko gani, habuyon ya ko na sang kon ano nga makab-ot ya. Te mayo man kay wala ko gakaigo, kaisa lang. Ang lain pa gid ya kay isa ka gab-i pagpuli ya, may dala sya. Si Mama C kuno. Ambot kon ano nakita ni erpat sa iya. Parehos lang kami edad pero tigulang na ang tsura nga tambok, putot kag dapa ilong. Wala nga ginasuyaan ko siya part ha, pero dipuga kag tunga, itom ilok kag baho angsod pa. Yak! Pag-abot ya na sa balay, ginmalas pa gid ko. Kon mag-obra gani si erpats kag mataymingan ya ko sa kwarto, sudlon ya ko na kag mahambal, Hallo Fafa Eli. Matupad na siya sa akon kag pisgapisgaon ang butkon ko asta kon diin na makalab-ot ang kaumol ya. Syempre ako, payr man ya eh! Ginapiyungan ko man lang sya..
Kian: ..Wala kabalo si erpats mo?
Eli: Mati lang bala anay. Sa sugod daw trip-trip ko man eh, indi pa ko eat ol yu can. Pero sang nadimat na siya, natak-an na ko. Ako na yang nangindi, linti, kakapoy! Baw ang gaga ya nanugid kay erpat nga ginkamang kag gintandog ko siya kuno. Nano nga lagsanay namon ni erpat nga, buyayaw di, kastigo to. Tapos ginhanaan ya ko balisong, sa liog ko gid, patyon ya ko kuno. Patyon ko ni erpats, part! Mas ginpatihan ya pang babaye ya. Mayo guro unahan ko na lang sila. Pero ginsige pa gid ni Mama C, wala ko tingogtingog ah tubtob nga isa ka adlaw, naglakat ko sa downtown kag nagbakal bulong sa ilaga. Tadaaan..! Ang perpekto nga instrumento sa pagtuman sang isa ka perpekto nga krimen. Pers biktim, ang manyakis nga Mama C. Ginbukbok ko ang hilo sa ilaga kag ginpulbos ko sa bilog ko nga lawas. Baw pagkagab-i ginkamang ya ko kag kanami gid sang dilapdilap ya. Te man, wala maorasan, nagtululurong mata. Te namit man? Sekan biktim. Nag-abot si erpat kag nakita ya gid kami sa akto pero bag-o pa siya makahimo tikang, ginkwa ko ang balisong nga gintago ko kag gindasok ko sa tiyan ya kag gindasok ko pa sa hart ya. Para sigurado pa gid, ginbalikan ko si Mama C kag gindudo sa liog ya. Kundi misyon akomplis, misyon akomplis, misyon akomplis! (Makadlaw nga daw buang-buang.)
emo trip photo 3
Kian: (Matindog kag mapalayo kay Eli.) Eli, mauna na ko gali. Basi ginapangita na ko ni Papa. (Dali-dali nga makadto sa pwertahan.)
Eli: (Harangan si Kian.) Eps, diin ka tani?
Kian: (Maisol palayo kay Eli.) Kinanglan ko na gid mag-una. Sensya, part. Sige. (Malikaw kay Eli.)
Eli: (Harangan liwat si Kian.) Nahadlok ka sakon?
Kian: Wala ah.
Eli: Indi ah, nahadlok ka gid ya. (Maharakhak.) Lahoglahog lang to ya.
Kian: Ha, indi to tuod? Wala ka may ginpatay?
Eli: Wala. Himo-himo ko lang to para malingaw ta ka sang sa ma-emote-emote ka da.
Kian: Tuod bala?
Eli: Te kundi nagmag-an pamatyag mo, gakadlaw ka na.
Kian: Indi to bala kaladlawan.
Eli: Kinanglan may kaladlawan gid para magkadlaw ka haw? (Makit-an ang iPhone kag kwaon ini.) Mas mayo pa gimik-gimik ta di para enjoys ta. (Kakason ang earphones sa iPhone.)
Kian: Uy, dal-a na di. (Agawon ang iPhone.)
Eli: (Ipalab-ut ang iPhone, malagyo kay Kian.) Ari track 8. Nami ni. (Mapindot sa iPhone.)
Mabatian ang isa ka sahi sang emo music. Masaot binugoy si Eli.
Kian: Yogs, part. Bahala ka da ah.
Eli: Relaks bala. Kool. Grub, meyn, grub. Di bala paborito mo ni? (Hagaron si Kian saot.) O, ano pang ginatanga mo da? Grub gani, grub meyn.
Padayon nga masaot si Eli. Sa dili madugay, maganyat si Kian kag amat-amat nga masaot man ini. Samtang nagadugay, ang panaot ni Eli mangin parehos sang emo nga panaot ni Kian. Makit-an nga nagadungan sila saot nga daw yara sa espeho. Mamulalungan ni Kian nga parehos ila panaot, mauntat ini saot, Bugnuton ang iPhone kay Eli kag pinduton ang keypad. Gulpi mauntat ang musika.
Eli: O, ano naman? KJ ka gid ya, part!
Kian: (Bulsahon ang iPhone kag earphones.) Ginalabutaw mo ko?
Eli: Ginaabot ka naman sang kapraningan mo. (Sundon ang panghambal ni Kian.) Ano kamo man? Ngaa kinanglan nga ginabayaan ko pirmi? Should I always beg for love?
Kian: Ano gid ya bala problema mo haw?
Eli: Ikaw ya ang emo-emo da.
Kian: Pagusto lang ko, kabuhi ko ni.
Eli: Amo gani, emo!
Kian: Te ano kon emo ko?
Sundon ni Eli ang panghambal kag ang giho ni Kian.
Eli: Te ano kon emo ko?
Kian: Trip ko ni.
Eli: Trip ko ni.
Kian: Amo ko ni.
Eli: Amo ko ni.
Kian: Emo!
Eli: Emo!
Kian & Eli: (Dungan.) Emo!
Kian: Sin-o ka ya?
Eli: Sin-o ka ya?
Kian: Ako si Kian!
Eli: Ako si Kian!
Kian: Ako lang si Kian!
Eli: Ako lang si Kian! (Makadlaw.)
Kian: Diputa! Sin-o ka gid bala?
Eli: (Libotan si Kian.) Si Eli, lipat ka? (Sundon ang panghambal ni Kian.) Ano pa’ng gusto nyo, Ma? Pa? Cher? Am I not enough?..
Kian: ..Tama na! Wala ka karapatan nga insultohon ang pagkatawo ko.
Eli: Ikaw yang gainsulto sa pagkatawo mo.
Kian: Indi ko gusto gamo. Parehos lang kamo ni Papa.
Eli: Hala mo gid. Isugid ta ka bala kay Tong.
Kian: Tong?
Eli: Tongtorongtongtong ang yaguta mo nga hayo kay Antonio. Indi ka kilala kay erpat mo nga gusto mo patyon? Palipatlipatan mo na lang ang tawo nga nagpatol sa ex mo nga si Camille. Tadaaan, hilu sa ilaga! Tadaaan, balisong sa dalom ulonan mo. Dumduman mo na?
Kian: Indi na tuod.
Eli: Siguro indi ka ya malipat kay Mama mo nga napatay sa isa ka aksidente. Sin-o gani ang upod ni Mama sadto? Di bala ikaw! Ikaw man ang nagpatay kay Mama..
Sumbagon ni Kian si Eli, matugaplak ini sa salog.
Kian: Indi na di pagdalahiga si Mama. Wala di siya labot. Aksidente to tanan!
Eli: Aksidente lang na bala nga samtang ginalaygayan ya ka sa sulod awto mo, nagsinggitan ka gulpi kag ginbunggo ang salakyan sa buli sang ginasundan nyo nga trak. (Matindog.) Aksidente! Tuluka ko sa mata kag hambala ko kon aksidente lang to.
Kian: Diputa! Sin-o ka? Sin-o ka?
Eli: Ikaw kag ako, ako kag ikaw.
Maisol sa isa kag isa, maatubangay sila nga duha.
Kian & Eli: Ikaw ang nagpatay kay Mama!
Eli: Mas mayo pamati-an, kita duha nagpatay kay Mama!
Kian: Buang! Diputa..
Kian & Eli: ..Buang ka!
Eli: Buang eh. Makita man sa laslas sa pulso.
Ang giho ni Eli kag Kian isa lang: May kuhaon sa likod sang hawak sang dilargo. Makit-an nga may ginauyatan nga balisong si Kian samtang wala may ginauyatan si Eli. Malaslas sila pulso. Masinggit sa kasakit si Kian.
Eli: Sige, emo trip ta subong ah!
Malaslas sila liwat pulso. Masinggit nga mas matunog si Kian.
Kian: Indi ka tuod. Ara ka lang sa pinsar ko.
Eli: Sin-o pa gid ang dason ta nga biktima?
Kian: Wala, indi na matabo.
Eli: Pinsara lang, Kian, kay ako ang maobra para sa imo. Dapat buligay ta nga duha.
Kian: Gwa sa pinsar ko!
Eli: Gusto mo mangin hilway? Sige, bulaga ang lawas mo sa landong nga gin-obra mo man mismo. Anong ginapinsar mo, Kian? Patyon mo man ko? Pinsara lang kay buligan ta pa ka. (Ihalad ang lawas kay Kian.) Pinsara lang. Patyon si Eli, patyon, patya ko! Patya ko, patya ko!
Madalagan si Kian pakadto kay Eli kag idasok niya ang balisong sa dughan sini. Bun-on niya ini sang makapila ka beses.
Kian: Ikaw, Eli, ang nagpatay kay Mama. (Gabuton ang balisong sa dughan.)
Eli: (Maoy-oy sa salog, tagumatayon.) Ako ikaw, ikaw ako.. Maski diin.. Eli kag Kian.. Kian kag Eli.. (Mabugtuan ginhawa.)
Taguon ni Kian ang balisong sa likod sang hawak niya. Kuhaon niya ang iPhone halin sa bulsa kag itakod ang earphones.
Kian: Indi Eli, ako lang. (Mapindot sa iPhone.)
Mabatian ang isa ka klase sang emo music. Maisol si Kian sa pwertahan kag matabok sa pihak nga bahin sini. Amat-amat siya nga masaot.
Kian: (Makadlaw.) Ako lang, ako lang si Kian Eliezer Chavez!
Padayon sa pagsaot si Kian. Gulpi nga mabangon si Eli kag mautoy-utoy kadlaw. Amat-amat nga madulom ang entablado.

~ TELON ~

One thought on “‘E M O T R I P’ [Drama Nga May Isa Ka Akto sa Hiligaynon] ni Fundador Mytor Tipon II

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.