“Mga Tinuga nga Makasakay mo sa Bus” ni Mike Orquejo

"Kun pirme ikaw nagabyahe sakay sa bus, indi gid ikaw manigbag-o sa mga tawo nga dya."