Ang Balay nga Bapor ni Leoncio P. Deriada

"Nagasuksok ini sing puti nga uniporme kag kalo sang kapitan sang barko. “Jarantilla!” singgit niya. “Naglupok ang boiler! Abandon ship!” Si Tyo Badong gali si Jarantilla kag nakauniporme man. “Maluibon!” singgit ni Osmundo sa iya asawa. “Ihulog ko ikaw sa dagat. Patyon ko ikaw!” Gin-guyod niya si Lisa sa atop. Nakakupo si Lisa sa barandilya sang buy-an sia ni Osmundo agod magsuksok sang salbabida. “Abandon ship!” singgit niya liwat kag maglumpat. Nakita gid ni Lisa ang pagtupa sa Bermuda grass sang iya buang gali nga bana."

Panulatan sa Kinaray-a: 25 Anyos kag Padayon

Kasarang-hapon, nabasa ko ang Facebook post ni Alex de los Santos nga nagapadumdum ka pag-umpisa gid namun kauna sulat sa Kinaray-a kang 1988 (ang detalye mabasa sa libro ni Alex nga ginbalhag kang University of San Agustin kang 2003, The Rise of Kinaray-a). Dumduman ko ang amun una nga pag-imaway sa sangka writers workshop sa…

Children’s Lit at 10th San Agustin Writers Workshop

CHILDREN’S literature will be the focus of the 10th San Agustin Writers Workshop, scheduled on May 2-5, 2012 at the Residence Hotel, Iloilo City. Ten writing fellowships are available this year, the Fray Luis de Leon Creative Writing Institute at the University of San Agustin Center for Research and Publications (UCRP), organizer of the annual…