Isang Mahabang Kasaysayan ng Pag-ibig [Sipi ng Bagong Nobela ni Genevieve L. Asenjo]

"Walang forever, ngunit May Isang Mahabang Kasaysayan ng Pag-ibig." - Pangga Gen

Tungkung Langit & Alunsina

Andut nagauran? Andut nagadaguob? Andut may bulan, may adlaw, may mga bituon sa langit? May sabat kita rugya nga mga taga-Panay: bangud sa pagbulaganay nanday Tungkung Langit (Tungku ka Langit) kag Alunsina (Laon Sina). Kilala n’yo sanda? Nabatian? Siguro indi. Ako gani rugya run ako sa Manila kang makilala ko sanda. Sa libro nga Philippine…

“Alamat ng Boracay,” Flash Fiction ni Genevieve L. Asenjo

"Hindi rin nila alam na ito ang daan saan ikinasal sina Bora at Acay. Sa ilalim ng kahoy na inyam, matapos ang habulan, sa ritwal ng pagdidikit ng mga ulo, sa panalangin ng Pinuno na umaalingawngaw sa kabundukan. Siglo ng pangingisda sa dagat, paglipat-lipat sa paglasa ng iba’t ibang hayop at mga bungang-lupa, at panganganak ng mga tribu, at sinasabi na nawala ang mga Ati. Ethnic cleansing sa bokabularyo ng lalaki. Narinig naman ng babae sa madre na naroon lang sila sa mga kuweba, natakot sa mga tunog na nagpatumba sa kakahuyan at nagpatayo sa mga gusali."