Binalaybay ni Marvin Ybañez

Ang mga volunteer kang AMBIT sakay ang rescue truck patukad sa Maatop.

Binalaybay ni Marvin Ybañez sa okasyon kang AMBIT Christmas Outreach sa Maatop, Hinoba-an, Negros Occidental kang Disyembre 1-2, 2019.

Antis nakon umpisahan ining akon binalaybay
nga magatagus sa inyo kaunod-unuran
pabatia danay ako sang matagsing ninyo nga palakpak
may kahagugma man ukon wala, kag gintalikdan.

Disyembre na naman, ang kabugnaw aton na nabatyagan
kabugnaw, ang rason kon ngaa naghakus sia sa iban,
nga kon akon madumduman, kay nagadulom ang tanan
nga ang pagpalangga ko wala nia nabatyagan.

Kag ako naglagaw agud ako malingaw
ako nakakita sang bata nga perti ka hugaw
kag akon nga nabatyagan nga kaluoy man sang kabataan
nga gaistar sa malayo nga kabukiran.

Dayon akon nasiplatan ining Ambit Volunteers
gasakay sa rescue truck sang Hinobaan
kag ako nasandad sa kamatuoran
nga ang gugma ara sa tanan,
paagi sa pagbulig sa mga pigado man
nga isa ka buluhaton nga malipay ka man
pinaagi sa pagbulig sa kabataan.

Imo madumduman ang imo mga naagyan
nga indi hapos mangabugi sa kabukiran
pero ining AMBIT ila nabatyagan
nga pinaagi sa outreach, nalipay gid ang ila ginkadtuan.

Sila naghatag sang hampangan sa kabataan
kag inyo tandaan nga hampanganan lang
ang ginahampangan
indi ang tagipusuon sang iban.

May pagkaon, bola, sapatos, bayo,
kag paghiguma nga ila gindala
sa lugar sang MAATOP nga tuman ka layo sa banwa
pero mas nalipay sila tungod nakabulig man sila.

Tapuson ko ini sa ining dinalan
nga aton tani mabatyagan
nga wala sa manggaranon ukon pigado
sa pagbulig sa tanan
kundi pamaagi sa gugma
nga gusto mo ipalapta.

Si Marvin Ybañez, sangka AMBIT scholar, Grade 11 sa Bilbao Uybico National High School sa Hinoba-an, Negros Occidental.

Toilet bowl nga ginpangayo kang mga taga-Maatop, pira lang sa mga gindara kang mga volunteer kang AMBIT.

Halin ang mga litrato sa Facebook Page ni Pearl Joy Asenjo, volunteer kang AMBIT. Na-post nga may permiso.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.