Pamaan ka Tagbalay

Bayani Challenge

Litrato halin sa Facebook page kang Team La Salle.

Rugya ako sa dyang Bayani Challenge kang Gawad-Kalinga bilang parte kang TEAM LA SALLE halin kadyang Marso 22 hasta 28 sa Compostela Valley Province sa Mindanao. Sa Bayanihan sa Paaralan, mabulig kami sa pagkid-an ka mga bubong kag pagpinta. Sa Children’s Hour, mabulig kami sa kitemaking kag sa Pinoylympics – mga tradisyonal nga sipal. May tree planting man, kag duro pa nga mga aktibidades.

Mabisita man ako kay PJ, libayun ko nga kadya ga-obra sa Ateneo de Davao, sa Semana Santa.

Kitaay liwan kita mga abyan sa April!

One thought on “Pamaan ka Tagbalay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.