“Ang Pangako” ni Ma. Aurora Salvacion Autajay (May Salin sa Filipino at Ingles)

Ang Pangako
Ma. Aurora Salvacion Autajay

Sa akun pagpamintana
Kang imo haron
Sa kasisidmun
May dara ako nga kasubu
Kag kalangkag
Sa pagbuhi kang akun pangako
Sa pag-imaw kanimo
Sa wara’t katubtuban.

Maramig ang kagab-ihun
Sa imo landong
Bisan pa may kainit
Ang pag-igpat-igpat
Kang mga bituon sa kalangitan;
Bisan pa may yuhum ang bulan,
Makita ko gihapon
Ang pagtupa kang uran
Sa akun dughan.

Indi pa ako gusto
Magbiya sa gubat-gubat ko nga payag,
Hay makatindug pa akun harigi
Sa pamatbat kang buhawi.

Maturog pa ako sa akun duyan
Kag ibadbadun ko liwan
Ang pamanagbanag
Kang kasanagun nga tinalikdan,
Hay mapasirong pa ako
Sa adlaw kag uran
Kag malatay sa balangaw
Kang akun handumanan.

Ang Pangako
Salin ni Genevieve L. Asenjo

Sa aking pamimintana
Sa iyong anino
Sa dapithapon,
Baon ko ang lungkot
At pagkabalisa
Sa pagbitaw ng aking pangako
Na makasama ka
Sa habambuhay.

Malamig ang gabi
Sa iyong anino
Kahit pa may init
Ang kislap
Ng mga bituin sa kalangitan;
Kahit pa may ngiti ang buwan,
Nakikita ko pa rin
Ang pagbuhos ng ulan
Sa aking dibdib.

Hindi ko pa nais
Umalis sa gubat-gubat ko na kubo
Dahil makakatayo pa ang aking haligi
Sa sentensya ng buhawi.

Hihimlay pa ako sa aking duyan
At muli kong hahabiin
Ang bukangliwayway
Ng umagang tinalikuran,
Dahil magpapasilong pa ako
Sa araw at ulan
At tutulay sa bahaghari
Ng aking mga alaala.

The Promise
Trans. by Jasper Velardo Bungay

As I watch your shadow
Through the window
At dusk,
I harbor sorrow
And anticipation
As I whisper my promise
To be with you
Forever.

The night is cold
In your shadow
Even with the heat
Of the sparkling
Stars in the sky;
Through the moon smiles,
I can still see
The coming of rain
On my breast.

I do not want yet
To leave my tattered hut
For its posts can still withstand
The verdict of the whirlwind.

I will sleep in my hammock
To again unravel
The silk light
I denounced,
For I will find shelter
With the sun and the rain
And traverse the rainbow
Of my memories.

________________________

DAG-ON
Halin sa Dag-on: Sangka Koleksyon kang Sinulatan halin sa Antique, Tuig 1995. Ginpatigayon kang Paranubliun-Antique, Incorporated kag Antique Integrated Area Development Foundation. Gin-edit ni Jose Edison Tondares.

Si Miss Aurora Autajay taga-Hamtic, Antique kag isara sa mga busalian nga manunulat sa Kinaray-a.

Featured Image halin kay Bobby Wong Jr. kang http://www.postcardsfrommanila.com.

2 thoughts on ““Ang Pangako” ni Ma. Aurora Salvacion Autajay (May Salin sa Filipino at Ingles)

  1. Thanks, ma’am gen&sir jasper, for translating my “Ang Pangako” poem in Tagalog & English..are copies of this Dag-on book still available in circulation? I would like to ask if how could I procure a copy of this? Thank you..

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.