An Afternoon Around San Pedro, San Jose, Antique

I'm on summer vacation. This one promises to be the longest, and one for the books: #125DaysOfSummer, starting last May 01 until August 25. I am home in my province Antique. Yesterday, I visited a college friend and fellow Antiquena who is now a successful lawyer. She is happily married with one son, my ihado…

Ang Chocolate Hills, Bee Farm, Amorita Deck, & Tarsier Botanika

Pagsaludo sa Adlaw sa Chocolate Hills Ang plano, hingabutan ang pagbutlak kang adlaw sa Chocolate Hills. Ang natabo, naunahan namun dya. Wara’t trapik, sementado ang karsada halin sa Panglao paagto rugya sa Carmen diin nagatumpok - mga ulhot sa kalapadan - dyang duag-tsokolate nga mga bungyod. ‘Daw mga suso kang daraga,’ amo dya ang nagsulod…

‘Sa Gihapon, Palangga, ang Uran’

Naman-an n'yo run nga kaimaw ako sa Team La Salle sa Bayani Challenge 2013 kang Gawad Kalinga. Ginhiwat dya sa Kahiusahan Uswag GK Village sa Brgy. Osmena sa Compostela, Compostela Valley Province sa Davao del Norte halin kang Marso 22 hasta 27, antes mag-Semana Santa. Paghimo ka balay ang pinakatuyo sa dyang boluntaryo nga obra.…