‘Ang Pag-antos’ ni Elma ‘Nenen’ Ayson-Mckeown

Follow Balay Sugidanun on WordPress.com For this is a gracious thing, when, mindful of God, one endures sorrows while suffering unjustly. For what credit is it if, when you sin and are beaten for it, you endure? But if when you do good and suffer for it you endure, this is a gracious thing in…

‘Yolanda’ ni Gil S. Montinola [May mga Litrato kang Barbaza, Antique]

Follow Balay Sugidanun on WordPress.com Yolanda pamatii Balikda ang tanan mo nga ginpang-agyan Ikaw lang ang naglabay Duru katama ang nagkarahapay nga balay Nagkaraanod nga mga pinangabudlayan Kag ginlugdang mo ang handum kang kadam-an Yolanda pamatii Duru katama nga kabuhi ang imo gindaga Daad mabatian mo ang nguynguy Kang mga bata nga ginbul-an mo ginikanan…