Diyos ni Mike Orquejo

Diyos sangka kutsara nga istorya (sa mga tamad magbasa)* Sabado ti gabii, alas sais, turog run ang mga manok nga nagahapon sa kasoy. Nagrikulas ang mga sapat kang manawag si Monina. “Mre Sally, tagpira ang ra-ay ra?” gintudo na ang cup cake nga himo kang taga-Dangcalan. “Lima man eh, pararehas lang kara sanda.” “Namit tana…