#37LifeLessons ni Pangga Gen (Part 2)

1. Okey na magutom ka: sa pagkain, pag-ibig, pangarap. Actually, kailangang may gutom ka para makuha ang kailangan mo’t gusto sa buhay. 2. Mas okey na mabusog ka: sa pagkain, pag-ibig, pangarap. Nag-e-expand ang mundo mo. Mas nakakatulong ka sa kapwa. Mas kaya mong magmahal. 3. Pa’ano kung hindi ka (pa) nabubusog? Dapat tumulong pa…