“Manami nga Mantsa kag Iba pa nga Binalaybay” ni Anna Cecilia Pefianco

Padya sa Pagsulat sa Kinaray-a: Tagpasakup # 5 (Binalaybay)