Skip to content

May 2, 2018

Tag-irinit sa Uma sa Antique

by Pangga Gen

Enya & Jet Ang mga Burak kang Puno kang Doldol May Yellow nga Siregwelas kag Nanaka Kami Amo Dya Ang Pagbatas kang Init

Leave a Reply

%d bloggers like this: