Skip to content

June 18, 2017

“Pihak-Balay”, Binalaybay ni Dheanna Lampasa

by Pangga Gen

Pihak-Balay

Ang kaldero sa pihak balay
Naglagting pa gid:
Adlaw ruman kang mga luha sa pag-ilig.

Palagyo sa binangon,
Panago sa dalum ka lamesa,
Bayai ang tinig-ang,
Dalagan! Singgit kang tabang!

Kada Sabado gidlang ang misa,
Ginasermonan ang makaluluoy nga asawa,
Wara’t mahimo kundi maghipos gid lang,
Ang luha sige paturu-a lang.

Galagsanay palibot sa andang balay
Wara’t untat. Wara’t pahuway.
Ang kabuhi sa pihak, san-o ayhan matawhay?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.