Malipayon nga Paskwa Kanatun Tanan!

Ilustrasyon ni John Shelley [http://www.jshelley.com].
Ilustrasyon ni John Shelley [http://www.jshelley.com].

Nabaton ko dya bilang panamyaw sa email ni Ms. Beaulah Taguiwalo . Abyan na si John.

Ginapaambit ko man kaninyo tanan, hay reindeer pero pwede man nga litson natun:) Ano bala, hay gaararangut lang man kita tanan, parehas sa perspektibo kag visyon kadyang ilustrasyon.

Kabay magtugro man dya kaninyo kang dugang pa, kag bag-o, nga kalipay, kabaskug, kasinaw, kalinong, kag labaw sa tanan, paglaum, pagtuo – paghigugma.

Duro gid nga salamat sa pag-imaw kanakun kadyang tuig. Tuman gid ka mabinungahon. Padayon kita sa duro pa nga mga inadlaw!

-Pangga Gen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.