“Sa Pagitan Nila May Masisira,” Dulang May Isang Yugto ni Karlo Antonio David

Featured Image by Meriah Doty from http://www.lostateminor.com/category/design/

Sa Pagitan Nila May MasisiraDula ni Karlo Antonio David

________________________________

Karlo Antonio David
Lumaki sa mumunting dakbayan ng Kidapawan sa North Cotabato si Karlo Antonio Galay-David, ngunit siya’y isinilang at kasalukyang naninirahan sa lungsod ng Davao, kung saan kumukuha siya ng AB English sa Ateneo de Davao University. Ilang beses nang nailathala sa Dagmay, ang pahayagan ng Davao Writers Guild, ang kanyang mga kwento, tula at sanaysay sa wikang Ingles at Filipino. Kalahok rin siya para sa dula sa Panlabin-Isang Iyas Creative Writing Workshop na idinaos sa St. La Salle University, banwa ng Bacolod. Kinagisnan niyang inang wika, at kasalukuyan nga niyang pinagyayaman sa pagsusulat, ang katangi-tanging barayti ng wikang Filipinong ginagamit ng mga taga-Mindanao, ngunit dahil mabuti siyang estudyante nagawa rin niyang malinang ang barayting pamantayan.

2 thoughts on ““Sa Pagitan Nila May Masisira,” Dulang May Isang Yugto ni Karlo Antonio David

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.