Ang ‘Zero Dark Thirty’ ukon si Maya, ang Kick-Ass nga CIA

Gusto ko kang action movie ilabi na kun (mga) babaye ang bida. Siguro bangud nagbahul ako lantaw sa mga pelikula nanday FPJ, Lito Lapid, Ramon Revilla Sr. Hasta kananday Rambo kag Jackie Chan. Sa black-and-white TV nanday Lolo kag Lola. Amo nga nasadyahan ako sa Charlie’s Angels kag nagpantasya man nga daad ako si Uma…