“Bagat” ni Vernan Jagunap

"Ang Kapehan ni Kandoy sa Leganes sa Iloilo isa ka magamay nga kapehan. Pero pirmi ini puno sang tawo kag sa masami ang iban nga manugpangapi sa lamesa sa guwa sang kapehan na lang nagapangapi." Sugilanon (Hiligaynon)