Sa Pagbabasa sa ‘Ang Banal na Aklat ng mga Kumag’ [Kuwento at Guhit] ni Allan N. Derain #2

Paano kaya nagsusulat si Allan Derain? Gaano niya katagal ito isinulat? Paano siya nakapagsulat sa mga puwang at mga pagitan sa kanyang buhay?