Kasadya kag Kasubu kang OFW

Si Toto Eking amo si Jose Rex Frencillo kang Dao, Antique nga kadya ga-obra sa Bahrain bilang senior florist & designer. Tirawan na mag-blog kada Sabado. - Pangga Gen Abril 17, 1997 ako una nag-abroad. Indi maesplikar ang nabatyagan ko kang adlaw kang paglupad sa lugar ka mga Arabo. "Bahrain, here I come," pensar ko!…