Bisan Kapoy, Lagaw man Gihapon

"Ang syudad kang Stirling sa central Scotland duro ang mga dumaan nga mga istraktyur. Mga historical pa ilabi na gid parte sa mga away-away kang mga kaharian kag iban pa."