Pagsunog kay Hudas sa Sabado de Gloria

San Pedro, San Jose, Antique: Nasaksihan ko sa unang pagkakataon nitong gabi ng Sabado de Gloria, Marso 31, ang tinaguriang "Hudas, Hudas." Masasabing ito ang pagganti ng publiko sa pagtataksil ni Hudas kay Hesus. Nagsisimula ito sa pagbitay sa effigy ni Hudas. Sunod, ang paligsahan sa pag-iyak; pagkakataon ng sinuman sa odyens na magpahayag ng…

Kang Nagligad nga Semana

Duro liwat nga mga istorya. Ugaring basi bukut interesting para sa iban. Maan lang kung interesado kamo kang akun gina-obra rugya. Tama ka stressful kang sarang semana, daw tatlo ka beses bala kami nag skype kang amun project coordinator nga rugto sa UK. Mga 7 ka oras ang abanse namun gani nga mga alas-singko sa…