Paghulat

Sa obra kahapon, nagapungko ako sa lobby sa paghulat sa akun Boss, ang medical director kang amun research project. Alas-dos kuno ang meeting namun pero kinse minutos run pasado wara pa angud kalusot. Basi na-trapik lang hay naga-snow. Sa akun pagpasiplat sa relo sa lobby, naugtas ako nga nalipatan ko ang akun cell phone kag…