Skip to content

Posts tagged ‘pangamuyu’

17
Aug

Patam-isa ang Amon Dila (Pangamuyu para sa Bulan sang Pungsodnon nga Pulong) ni J. I. E. Teodoro

"The Flower Farm," Bobby Wong, Jr. /www.postcardsfrommanila.com

“The Flower Farm,” Bobby Wong, Jr. /www.postcardsfrommanila.com


Ginuo, ikaw ang gintunaan sang tanan nga tinaga,
Ang imo tingog lamang ang amon tunay nga himaya.
Ang imo pulong tuburan sang amon kalipay
Kay amo ini ang magahugpong sa amon sa katawhay.

Sa kadulom ang mga tinaga mo ang magaiwag.
Sa mga pagsulay ikaw ang kapyutan sang amon kalag.
Kon ang mahamungaya nga kasanag imo matawag
Piho nga ang amon pagpalangga sa imo indi gid magbulag.

Patam-isa ang amon dila, ang amon mga huna-huna
Agod ang amon mga binalaybay mangin bugana.
Ikaw kag ikaw lamang ang amon dayawon
Hangtud sa pagkaubos sang tanan nga tinion.

[15 Agosto 2013 Huwebes
7:17 s.a. Miriam College]

Ginbasa nga pangamuyo sa pagtiripon-hinun-anun parte sa pungsodnon nga ortograpiya sa Miriam College, Quezon City, sa amo nga adlaw.