5 ka Binalaybay ni Nikos H. Primavera

PIHO SA LA-O Wara takon it subo, Wara’t pag alang-alang, Daw karbaw sa lamawan; Gausap ka binalon nga hilamon. ANG LUMPIA MAY SARSA Kundi timo mag-abot, Kundi timo magkadto, Kun san-o ko gusto Agud ang ugtas magpasuksuk Sa akon sang imo tsinelas - Bisan ikaw suba nga bugalon Sa taytay pa matabok Pakadto sa akon.…