Mito + Sci-Fi = Superman: Man of Steel

Labay-labay anay, daw mainit nga kape sa dyang mauranun nga Lunes: mayad lang nagpa-Manila kadyang Biyernes si PJ, akun libayun nga gatudlo sa Ateneo de Davao, para magsaksi sa sangka kasal sa Quezon City. Kundi nagka-movie date ako kang Sabado it gabii. Wara gid it iba kundi ang Man of Steel, ang bag-o nga versyon…