“Patyo” ni Magdalena G.Jalandoni (May Salin sa Filipino ni John Iremil Teodoro)

ANG PATYO Ni MAGDALENA G. JALANDONI Mamingaw nga duog, mahagnup nga duta, Puloy-an nga baw-ing sang nagkalamatay, Lamang ang kapung-aw among nagabuta Sa mga lulubngan nga yara nakatay. Yara ang lulubngan nga ang mga tanda Sang-an nga gabuk na kag nagakahulog, Ang iban nabuksan nga daw nagahanda Nga pagakulanan sang bag-o nagtulog. Yara ang lapida…