Komiks Odyssey

Antes pa mauso tulad ang kalingawan sa pagsipal kang mga apps sa mga bag-o nga android gadgets patas kang Plants vs Zombies, Farmville, Candy Crush Saga kag kon ano pa dyan, ang kalingawan nga nagaseparar, kag di mo mabalibangdan kaisa ang oras nga nag-agi, kang indibidwal nga imahinasyon kag ang sagwa nga kalibutan, rugyan ang…