Kritikang Rehiyonal ni John E. Barrios: Bagong Aklat ng Kritisismo sa Panitikan, Wika, Kultura & Kasaysayang Filipino

"Lagpas na si Barrios sa binary ng rehiyon/bansa. Hindi rin siya parochial. Narito ang panitikang Bikol, Ilokano, Pampango, Waray, Sebuwano, Tagalog --- maliban sa Akeanon, Hiligaynon, at Kinaray-a ng Panay. Walang pag-gloss over sa partikularidad ng vernacular at rehiyon; sa katunayan, gumigiit na “hindi makaliligtas ang bansa sa diskurso ng vernacular.” Sa ganitong pagtatanghal at pagtataya, sinusulong ni Barrios ang diskurso sa/ng lahi, uri, kasarian: isang pagsasali-sanib sa marami pang tinig lagpas sa nama-mapa at napapa-ngalanan."

Ang Pagbalay ng mga Binalaybay at Sugilanon sa Internet: Tulong sa Pagpapalawak at Pagpapasigla sa Panitikan ng Kanlurang Bisayas

NI GIL S. MONTINOLA Si Gil S. Montinola sangka maestro sa Mina, Iloilo nga nagasulat kang mga matimgas nga binalaybay, sugidanun, kag sugidanun-pambata. Isara tana sa atun mga napilian para mangin tagdaug sa Padya Kinaray-a 2011 kag 2012. Unang-una, isang mayad-ayad na umaga sa inyong lahat. Taboan, sa Hiligaynon tabo (1), na ang ibig sabihin…

On Nava’s Translation of Muzones’s Margosatubig by John E. Barrios

Translation works from Hiligaynon to English with regards novel is practically unheard of. If I am not mistaken, the Ilonggo community could only boast of one translation done by Dr. Lucila Hosillos---that of Magdalena Jalandoni’s novel, Juanita Cruz, that has a national circulation. Jalandoni’s another novel, Babayi sa Tindahan, was translated into English by Ed…