Si Grace Hsieh-Hsing Lee sa Kinaray-a

Una ko nakilala si Grace Hsieh-Hsing Lee (aka Grace Lee) sa anang binalaybay nga "Kalye Ongpin" nga ginlubad halin sa Inintsik paagto sa Filipino ni Joaquin Sy, sa graduate school sa La Salle, partikular paagi sa akun manunudlo nga si Dr. Isagani R. Cruz. Abyan ko sa Facebook si Sir Joaquin Sy, kilala nga manuglubad…