Sa Lawak nga Ngitngit ni Jessrel Gilbuena

Sa Lawak nga Ngitngit --alang ni Jelly Day, tan-awa sa ko. Ayaw ko’g talikdi Kay nag-atubang ko nimu Naa koy hangyo nimu. Pwede ba ko nimung dal-on sa imong lawak? Naa man gud koy nadunggan nga itom daw ang kolor niini. Aduna pa gyud daw kay TV didto nga invisible. Puro nindot daw ang salida,…