My First Sakura 

I desired Japan for sakura (cherry blossoms). I came as a scholar for the Asian Conference on Arts & Humanities (ACAH2016) held at Kobe Arts Center on the first week of April. I experienced Kobe & Kyoto as a pilgrim. My first sight of sakura on the way to the conference, along the Nunobiki Bashi…

Kapihak kang Tagipusuon

Ang Pagpamana Ang isara ka tawo nga akun nahigugmaan, isara ka nagserbisyo sa Navy nga na-deploy lamang sa Atsugi, Japan. Nagkilalahay kami paagi sa isara ka amiga sa lugar diin isara ako ka estranghero kaimaw ka akun Manang kag darwa na ka mga bata. Isara tana ka Amerikano. Kang ginpakilala kami, isara lamang ka iglap…