“Ingat, May Buwaya”, Kuwento ni Genevieve L. Asenjo sa Likhaan 40@40

"Lunes ngayon, pinakamahirap mag-isip. Madaling maging terorista sa salita. Kaya susubukan kong maging bulaklak."