Ang Norte bilang Payao(w)

Pamilyar kita sa kanta nga “Dandansoy.” Sa sangka versyon, binayaan si Dandansoy ka anang nanay. Sa isara pa, ka anang nobya. Pareho sanda nag-agto sa Payao(w). Kag sa diin d’yang Payao(w)? Wara ako it nadumduman nga pagtudo halin kay Lola kag kay Mama (laon nga libayon ni Lola nga mahilig mag-istorya kag nagbantay kanamun kang…