Ang AGUA ni Enrique S. Villasis

"Ang AGUA (Librong LIRA, 20115) ni Enrique S. Villasis, tubong Masbate, ang dagat sa rehiyon ng ating imahinasyon sa panulaang Filipino."