“Libat ang Kabuhi” ni Sir John Idagdag

Libat ang Kabuhi ni John Idagdag Ang una nga tikang mangin urihi man, Sa kadasig ta magakuri man kita, Sa pagpamahulay, may pagmara, Libat ang pagpanakayon; budlay usuyon. Kon may putukputukan, may sadsaran, Pagatangraun ikaw, sunod ikaw magakuob man, Sa imo kabaskug may kahina nga magasunod, Libat ang Kadarag-an, indi maangkon kang tanan. Sa paghalayhalay,…

Salamat kananday Ma’am & Sir: 17 ++ ka Handumanan sa Hayskul

[Sa selebrasyon kang World Teachers' Month] 17 run gali ka tuig kang mag-gradweyt ako Salutatorian sa Dao Catholic High School (DCHS) sa Dao [kadya Tobias Fornier], Antique. Wara gihapon ako it 1 milyon, kag wara ko ruman ginahandum ang sangka palasyo sa tunga kang taramnanan. Modern bahay kubo run akun handum sa bukid, nga may…